Με αλλαγές στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις επενδύσεις

Ουσιαστικές παρεμβάσεις με στόχο τα κίνητρα για τις μεγάλες εταιρείες να συνδέονται με τη δημοσιονομική κατάσταση

image
Με το νόμο, δίνεται η δυνατότητα καταβολής του 100% της επιχορήγησης (50% σήμερα) κατά την έγκριση μιας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής.

Την Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή κατατίθεται στη Βουλή το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, με τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις που επέβαλε η τρόικα κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Το πρώτο θέμα στο οποίο η ελεγκτική ομάδα είχε καθοριστική παρέμβαση, είναι αυτό του παραλιακού μετώπου από το Σούνιο μέχρι και τον Πειραιά, η αξιοποίηση του οποίου θα υπαχθεί στην εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.». Η εταιρεία θα διαχειρίζεται όλη την παραλιακή γραμμή, εξαιρουμένων των εκτάσεων του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της Παράκτιας Ζώνης Αγίου Κοσμά Αττικής (πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά), του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (ΣΕΦ), του Αστέρα Βουλιαγμένης και των Μαρινών Αλίμου και Γλυφάδας.

Στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου, απαιτείτο μόνο η σύμφωνη γνώμη του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση, εκμίσθωση ή παραχώρηση οποιουδήποτε ακινήτου βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως προβλεπόταν από τον εφαρμοστικό νόμο του δεύτερου μνημονίου. Κατά τη διάρκεια των 2,5 μηνών που διήρκεσε η διαβούλευση του νόμου, η τρόικα επέμεινε και πέτυχε να αποδώσει στο ΤΑΙΠΕΔ αποφασιστικό ρόλο για την αξιοποίηση της έκτασης, ανάλογο με αυτό που έχει το Ταμείο στις υπόλοιπες αποκρατικοποιήσεις. Πρόθεση των εκπρόσωπων των δανειστών είναι να τύχει ενιαίας διαχείρισης η αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης της Αττικής, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση.

Η δεύτερη παρέμβαση της τρόικας που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο, είναι η μεταβολή της έντασης και της διάρκειας του μέτρου των φορολογικών απαλλαγών που δίνονται ως κίνητρα για τις στρατηγικές επενδύσεις. Η αρχική διατύπωση του νομοσχεδίου προέβλεπε ότι οι φορείς στρατηγικών επενδύσεων θα υπάγονται σε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς ή, εναλλακτικά, θα δίνονται δυνατότητες για αφορολόγητα αποθεματικά. Η τρόικα απαίτησε στην περίπτωση αυτή να υπάρχει η πρόβλεψη σύνδεσης των ειδικών κινήτρων για τις μεγάλες επενδύσεις με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Ιnvest in Greece

image

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την αλλαγή της λειτουργίας του καταστατικού του οργανισμού «Invest in Greece», ο οποίος ειδικά για τις στρατηγικές επενδύσεις θα έχει την εξουσιοδότηση να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο ή και τη διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης και την υπαγωγή της στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων.

Επιπλέον ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει τη συναίνεσή του για τη δημοσίευσή στοιχείων της επένδυσης (με την εξαίρεση αυτών που υποβάλλονται εμπιστευτικά στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης) και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του. Επίσης, θα έχει την ευχέρεια να απεντάξει επένδυση από τα κίνητρα των στρατηγικών επενδύσεων, αν κρίνει ότι δεν έχει ικανοποιητική πρόοδο ή δεν καταβάλλει κανονικά το διαχειριστικό κόστος προώθησής της.

Στρατηγικές επενδύσεις

Στις στρατηγικές επενδύσεις, μπορούν να ενταχθούν και αυτές των οποίων επιμέρους οι διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή αιτήματος ένταξης στις διατάξεις του νόμου, όπως, ιδίως, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και βοηθητικών και συνοδών έργων τους. Οι περιβαλλοντικοί όροι θα εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων.

Με το νόμο, δίνεται η δυνατότητα καταβολής του 100% της επιχορήγησης (50% σήμερα) κατά την έγκριση μιας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής. Ακόμη, προβλέπεται ότι οι εταιρείες μπορούν να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους, ενώ για τις μεγάλες επενδύσεις μειώνεται το πλαφόν κύρωσης από τη Βουλή από τα 150 εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ.

Αλλαγές στη δομή

Με άλλη διάταξη του ν/σ, προβλέπονται νέες αλλαγές στην οργανωτική δομή της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, ιδρύεται Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία συστήνονται και υπάγονται Τμήμα Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής (με διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Πολεοδομίας, Περιβαλλοντικών Ορων, Δασών, Αιγιαλού και Παραλίας, Αρχαιολογικών Αδειών). Σε αυτήν υπάγεται επίσης η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων με νέα δομή, ενώ το Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων αποκτά και την αρμοδιότητα παροχής φορολογικών κινήτρων για στρατηγικές επενδύσεις.

Παράλληλα, συστήνεται θέση μετακλητού προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

Τμήμα επιθεώρησης

Επίσης, συστήνεται αυτοτελές τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων, το οποίο θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης και όχι στη Γενική Γραμματεία, όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Προβλέπεται, επίσης, εξαίρεση από τις διατάξεις περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της συγκρότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Οργάνων για τα σχέδια του αναπτυξιακού νόμου, καθώς αυτές θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, μετά την έκδοσή τους.

«Βίζα» για 5 έτη

Ο νέος νόμος προβλέπει την εξασφάλιση 5ετούς άδειας παραμονής στην Ελλάδα για αλλοδαπούς, εφόσον πραγματοποιούν επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. Η αυτόματη άδεια παραμονής -για μία πενταετία με δυνατότητα ανανέωσης- μπορεί να δίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Θα παρέχεται σε υπηκόους άλλων χωρών, οι οποίοι κάνουν επένδυση σε αγορά ακινήτου άνω των 300.000 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ ο εν λόγω αγοραστής θα μπορεί να εξασφαλίζει, έπειτα από αίτηση, άδεια παραμονής ίσης χρονικής ισχύος με τη δική και για τα μέλη της οικογένειάς του. Το ίδιο θα ισχύει και για τον επιχειρηματία και τα στελέχη της επιχείρησής του που έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή σε στρατηγική επένδυση εντός Ελλάδας. Και σε αυτή την περίπτωση η άδεια παραμονής μπορεί να πάρει τουλάχιστον πενταετή παράταση.

Ενισχύσεις για επαναλειτουργία επιχειρήσεων

Το νομοσχέδιο θεωρεί ως επενδυτικά σχέδια και αυτά τα οποία αφορούν στην επαναλειτουργία επιχειρήσεων, ακόμη και χωρίς αυτές να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του, χρηματοδοτούνται οι δαπάνες εκσυγχρονισμού των κτηριακών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και το κόστος της λειτουργικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου και λοιπών εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, η σχετική αναφορά του νομοσχεδίου προβλέπει ότι «ως επενδυτικά σχέδια λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού».

Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα της εκταμίευσης μέχρι και του 100% της αναλογούσας επιχορήγησης, η οποία θα καλύπτεται από το φορέα της επένδυσης με ισόποση εγγυητική επιστολή, προσαυξημένη κατά 10%. Θα επιδοτεί δε συγκεκριμένες δράσεις μεταλλευτικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας και στην ανακύκλωση του ύδατος. Θα επιδοτούνται, επίσης, δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών, που αφορούν δρόμους, στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισμού, κεκλιμένα προσπέλασης, περιχάραξης, καθώς και έργα διαμόρφωσης επιφανειών προς εκμετάλλευση.

Για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευή μονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικής ισχύος, της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής άδειας παραγωγής. Εκτός του νομοσχεδίου μένουν οι διατάξεις που διέπουν τα υδατοδρόμια, καθώς αρμόδια στελέχη αναφέρουν ότι το θέμα θα ρυθμιστεί με αυτοτελές νομοσχέδιο.
Ναυτεμπορικη

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑