Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη μέχρι το 2020

image

Μέσα στο επόμενο πεντάμηνο θα πρέπει το ΚΕΠΕ και το ΙΟΒΕ να έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη που τους ανατέθηκε για το ποιο θα πρέπει να είναι το ενδεδειγμένο Εθνικό Σχέδιο για την ανάπτυξης της χώρας έως το 2020. Η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών, Γ. Στουρνάρα με τον υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη, είχε ως στόχο να θέσει τις βασικές προτεραιότητες και τους βασικούς στόχους σχετικά με το πως μπορούν να προσελκυσθούν επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και την τόνωση των εξαγωγών.

Οι δύο υπουργοί έθεσαν τρία ερωτήματα:

Πώς θέλουμε να είναι η οικονομία το 2020 (με βάση τα μακροοικονομικά στοιχεία), με ποιον τρόπο θα φτάσουμε στην ανάπτυξη (ποιοι κλάδοι «θα σύρουν το κάρο» στη μεταμνημονιακή Ελλάδα) και πώς θα συνδυαστούν αυτά με βάση το ΕΣΠΑ και το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2014- 2020.

Κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη και κατά συνέπεια τη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ο ανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ και οι προτεραιότητες για το νέο κοινοτικό πακέτο στήριξης 2014- 2020.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι δύο υπουργοί, δεν θα υποδείξουμε στους επιχειρηματίες, δεν είμαστε διευθυνόμενη οικονομία, αλλά κοιτάμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα διοικητικής φύσης προβλήματα που δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις και πώς θα αξιοποιήσουμε τα «εργαλεία» που έχει στην διάθεση του το κράτος, όπως είναι το ΕΣΠΑ, ο αναπτυξιακός νόμος, κ.λπ.

Η μελέτη ΙΟΒΕ και ΚΕΠΕ, που θα τεθεί σε διαβούλευση, θα στηριχτεί σε παλαιές και νέες προτάσεις και σχέδια για επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς, που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση, προκειμένου η ελληνική οικονομία να κινηθεί με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (πάνω από 3% όπως απαιτεί το Μνημόνιο) τα επόμενα χρόνια.

Βάση της συζήτησης θεωρούνται υπάρχουσες μελέτες, όπως αυτές του ΚΕΠΕ και του ελληνικού γραφείου της McKinsey, που θέτουν σε πρώτο πλάνο τους εξής στόχους:

– Αύξηση της παραγωγικότητας κατά 20%

– Ετήσια ανάπτυξη 3% έναντι στόχου 1,5%

– Φορολογικά έσοδα 7 δις. ευρώ ετησίως

– Όφελος 16,5 δις. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Το βάρος, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες, πρέπει να δοθεί στους εξής τομείς:

Ενέργεια. Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της ενέργειας μπορεί να αυξηθεί κατά 9 δις. ευρώ και να δημιουργηθούν 80.000 θέσεις εργασίας. Στόχος είναι να καταστεί η Ελλάδα διεθνής ενεργειακός κόμβος με τη διέλευση αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου.

Τουρισμός. Μπορεί να προσφέρει 18 δις. ευρώ Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και 220.000 θέσεις εργασίας. Αναγκαία θεωρείται η ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος «ήλιος και θάλασσα» και της επέκτασής του με κρουαζιέρες, θαλάσσιο τουρισμό, Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, παραθεριστικές κατοικίες, μαρίνες, λιμάνια για κρουαζιερόπλοια. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε χώρες όπως: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Σκανδιναβία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία. Στρατηγικές διείσδυσης απαιτούνται σε αγορές, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα. Ενώ, είναι αναγκαία η ίδρυση Τριτοβάθμιας Σχολής Τουρισμού.

Αγροτική παραγωγή. Ο αγροτικός τομέας μπορεί να αυξήσει την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του κατά 5 δις. ευρώ και κατά 120.000 τις θέσεις εργασίας. Πιθανές προτεραιότητες μπορεί να είναι η δημιουργία στρατηγικής για προϊόντα Προστασίας Ονομασίας Προέλευσης. Απαιτείται στροφή σε μεγαλύτερες μονάδες και σε υψηλότερη παραγωγικότητα μέσω της αναδιανομής της καλλιεργήσιμης γης προς όφελος συγκεκριμένων προϊόντων. Συνιστάται η ίδρυση νέου οργανισμού τυποποίησης και πιστοποίησης για αγροτικά προϊόντα και μεθόδους (βιολογική γεωργία).

Μεταποίηση τροφίμων. Ο κλάδος είναι δυνατό να προσφέρει επιπλέον Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 6 δις. ευρώ και 140.000 θέσεις εργασίας. Πρέπει να καθοριστούν εξωτερικές αγορές- στόχοι, να δημιουργηθεί ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος μηχανισμός πιστοποίησης πρωτότυπων ελληνικών προϊόντων, να αναπτυχθούν 4 – 6 σύγχρονες μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας και να ιδρυθεί «Εταιρεία Ελληνικών Τροφίμων» (ιδιωτική ή ΣΔΙΤ) που να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε ξένες αγορές.

Διεθνές εμπόριο. Είναι δυνατόν να δώσει Προστιθέμενη Αξία 4 δις. ευρώ. Στόχος είναι να χαρακτηριστούν οι αστικές και μη περιοχές για εμπορική χρήση με την απελευθέρωση διάθεσης προϊόντων, να δημιουργηθούν μεγαλύτερες μονάδες μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών και να μειωθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας και στις μεταφορές.

Ναυτιλία. Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την προσέλκυση αλλά και επιστροφή ναυτιλιακών επενδύσεων και ήδη έχουν αρχίσει συζητήσεις με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Νέες τεχνολογίες. Οι ελληνικές εταιρίες που εξειδικεύονται στην πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες, θεωρούνται ένα τμήμα της ελληνικής αγοράς με πολύ σοβαρές δυνατότητες για διεθνή επέκταση.

Τράπεζες. Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάταξης μέσω των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, ο τραπεζικός κλάδος θα είναι σε θέση να βοηθήσει σημαντικά στην αναπτυξιακή πορεία τα επόμενα χρόνια, παρέχοντας επαρκή ρευστότητα που είναι απαραίτητη για την επιχειρηματική δράση.

Παράλληλα, με βάση την έκθεση της McKinsey, η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει 10 ακόμη κλάδους, που θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες ευκαιρίες και να παράγουν πλούτο 7 δις. ευρώ και 70.000 θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για τους τομείς, Διαχείριση των αποβλήτων, Παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, Ιατρικός τουρισμός, Ιχθυοκαλλιέργειες, Εξειδικευμένες κατηγορίες τροφίμων, Φροντίδα για την τρίτη ηλικία, Κέντρα περίθαλψης για τους χρόνια ασθενείς, Ε-health έρευνα στον τομέα της υγείας, Περιφερειακοί διαμετακομιστικοί κόμβοι και Ανάπτυξη προγραμμάτων κλασικών σπουδών.

Στη σύσκεψη, εκτός των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, συμμετείχαν, ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Γιώργος Γιαννούσης, ο επικεφαλής του ΚΕΠΕ, Παναγιώτης Κορλίρας, ο αντιπρόεδρος του ΙΟΒΕ, Ραφαήλ Μωυσής και ο υπεύθυνος ερευνών του Ιδρύματος, ‘Αγγελος Τσακανίκας.

Πηγή: Ημερησία

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑